Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Anh hỏi em em hay nghĩ gì” – Kenneth Rexroth

Kenneth Rexroth (1905–1982) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. IV Anh hỏi em em hay nghĩ gìTrước khi chúng mình là tình nhân.Câu trả lời thật dễ.Trước khi … Continue reading

June 7, 2021 · Leave a comment

“Lưỡi anh đáp và luồn” – Kenneth Rexroth

Kenneth Rexroth (1905–1982) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. XXV Lưỡi anh đáp và luồn Vào trong em, và em bỗng Trống rỗng và rực sáng Một ánh … Continue reading

November 4, 2019 · Leave a comment

“Anh đánh thức em” – Kenneth Rexroth

Kenneth Rexroth (1905–1982) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. IX Anh đánh thức em, Rẽ đùi em, và hôn em. Em trao anh giọt sương Của buổi sáng … Continue reading

June 27, 2019 · Leave a comment

“Làm tình cùng với anh” – Kenneth Rexroth

Kenneth Rexroth (1905–1982) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. VII Làm tình cùng với anh Cũng như là uống nước biển. Càng uống Em càng khát, Cho đến … Continue reading

May 10, 2018 · Leave a comment

“Rối bời” – Kenneth Rexroth

Kenneth Rexroth (1905–1982) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Rối bời tặng Nancy Shores Tôi đi qua nhà em vào một buổi bình minh son chậm, Những tấm … Continue reading

August 17, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.