Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Kenneth Rexroth

“[Làm tình cùng với em]” – Kenneth Rexroth

Kenneth Rexroth (1905–1982) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. VII Làm tình cùng với em Cũng như là uống nước biển. Càng uống Tôi càng khát, Cho đến … Continue reading

May 10, 2018 · Leave a comment

“Rối bời” – Kenneth Rexroth

Kenneth Rexroth (1905–1982) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Rối bời tặng Nancy Shores Tôi đi qua nhà em vào một buổi bình minh son chậm, Những tấm … Continue reading

August 17, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.