Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Làm tình cùng với anh” – Kenneth Rexroth

California Kiss.jpg

“California Kiss, Santa Monica, 1955,” photo by Elliott Erwitt/Magnum

Kenneth Rexroth (1905–1982) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ.

VII

Làm tình cùng với anh
Cũng như là uống nước biển.
Càng uống
Em càng khát,
Cho đến khi chẳng thể nào đã nổi
Ngoài nuốt trọn biển khơi.

Kenneth Rexroth, “VII,” The Love Poems of Marichiko (Christopher’s Books, 1978).

Copyright © 1978 by Kenneth Rexroth | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 10, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: