Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Maureen N. McLane

“cú pháp” – Maureen N. McLane

Maureen N. McLane (1967–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Bà đã xuất bản sáu tập thơ và hiện là giáo sư ngành văn học … Continue reading

August 14, 2019 · Leave a comment

“Cho anh” – Maureen N. McLane

Maureen N. McLane (1967–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Bà đã xuất bản sáu tập thơ và hiện là giáo sư ngành văn học … Continue reading

August 3, 2019 · Leave a comment

“Cái mà em đang tìm” – Maureen N. McLane

Maureen N. McLane (1967–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Bà đã xuất bản sáu tập thơ và hiện là giáo sư ngành văn học … Continue reading

April 4, 2018 · Leave a comment

“Những chuyện khủng khiếp đang xảy ra…” – Maureen N. McLane

Maureen N. McLane (1967–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Bà đã xuất bản sáu tập thơ và hiện là giáo sư ngành văn học … Continue reading

August 21, 2017 · Leave a comment

“Đi dạo trong rừng sau khi đã đi dạo trong rừng cùng anh” – Maureen N. McLane

Maureen N. McLane (1967–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Bà đã xuất bản sáu tập thơ và hiện là giáo sư ngành văn học … Continue reading

January 18, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.