Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đi dạo trong rừng sau khi đã đi dạo trong rừng với anh” – Maureen N. McLane


Maureen N. McLane.JPG

Photo by Joanna Eldredge Morrissey

Maureen N. McLane (1967–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ và giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học New York. Tập thơ mới nhất của bà là Mz N: the Serial: A Poem-in-Episodes (Farrar, Straus and Giroux, 2016).

Đi dạo trong rừng sau khi đã đi dạo trong rừng với anh

Giờ thì em không thể không thấy
bệnh trụi lá ở mọi nơi

Maureen N. McLane, “Taking a Walk in the Woods After Having Taken a Walk in the Woods with You,” The New Yorker (February 25, 2013 Issue).

Copyright © 2013 by Maureen N. McLane | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 18, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,686 other followers

%d bloggers like this: