Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Pablo Neruda

“Tôi xin sự im lặng” – Pablo Neruda

Pablo Neruda (1904–1973) là nhà thơ người Chilê. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1971 cho “một thứ thơ […] đã làm sống lại định mệnh và những … Continue reading

July 28, 2019 · 1 Comment

“[Đêm nay tôi có thể viết những dòng thơ buồn nhất]” – Pablo Neruda

Pablo Neruda (1904–1973) là nhà thơ người Chilê. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1971 cho “một thứ thơ […] đã làm sống lại định mệnh và những … Continue reading

July 23, 2019 · Leave a comment

“[Hai người tình hạnh phúc làm một chiếc bánh mì]” – Pablo Neruda

Pablo Neruda (1904–1973) là nhà thơ người Chilê. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1971 cho “một thứ thơ […] đã làm sống lại định mệnh và những … Continue reading

July 21, 2019 · Leave a comment

“[Em sẽ biết tôi yêu và tôi không yêu em]” – Pablo Neruda

Pablo Neruda (1904–1973) là nhà thơ người Chilê. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1971 cho “một thứ thơ […] đã làm sống lại định mệnh và những … Continue reading

July 12, 2019 · Leave a comment

“Cành hoa bẻ trộm” – Pablo Neruda

Pablo Neruda (1904–1973) là nhà thơ người Chilê. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1971 cho “một thứ thơ […] đã làm sống lại định mệnh và những … Continue reading

June 20, 2019 · Leave a comment

“Luôn luôn” – Pablo Neruda

Pablo Neruda (1904–1973) là nhà thơ người Chilê. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1971 cho “một thứ thơ […] đã làm sống lại định mệnh và những … Continue reading

November 18, 2018 · Leave a comment

“Tay em” – Pablo Neruda

Pablo Neruda (1904–1973) là nhà thơ người Chilê. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1971 cho “một thứ thơ […] đã làm sống lại định mệnh và những … Continue reading

October 14, 2018 · 1 Comment

“Tôi sẽ trở lại” – Pablo Neruda

Pablo Neruda (1904–1973) là nhà thơ người Chilê. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1971 cho “một thứ thơ […] đã làm sống lại định mệnh và những … Continue reading

August 31, 2018 · Leave a comment

“Một nỗi mỏi mệt” – Pablo Neruda

Pablo Neruda (1904–1973) là nhà thơ người Chilê. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1971 cho “một thứ thơ […] đã làm sống lại định mệnh và những … Continue reading

August 24, 2018 · Leave a comment

“[Ngả vào những chiều tôi thả những lưới buồn]” – Pablo Neruda

Pablo Neruda (1904–1973) là nhà thơ người Chilê. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1971 cho “một thứ thơ […] đã làm sống lại định mệnh và những ước … Continue reading

January 24, 2017 · Leave a comment

“Gửi Fidel Castro” – Pablo Neruda

Pablo Neruda (1904–1973) là nhà thơ người Chilê. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1971 cho “một thứ thơ […] đã làm sống lại định mệnh và những ước … Continue reading

November 26, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.