Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cuộc diễu hành của phụ nữ” – Philip Schultz

Philip Schultz (1945–) là nhà thơ người Mỹ và giám đốc sáng lập trường The Writers Studio ở New York City. Ông được trao giải thơ Lamont năm 1984 và … Continue reading

August 27, 2019 · Leave a comment

“Sao” – Philip Schultz

Philip Schultz (1945–) là nhà thơ người Mỹ và giám đốc sáng lập trường The Writers Studio ở New York City. Ông được trao giải thơ Lamont năm 1984 và … Continue reading

March 4, 2018 · Leave a comment

“Vị thần của nỗi cô đơn” – Philip Schultz

Philip Schultz (1945–) là nhà thơ người Mỹ và giám đốc sáng lập trường The Writers Studio ở New York City. Ông được trao giải thơ Lamont năm 1984 và … Continue reading

December 23, 2017 · Leave a comment

“Google bản thân mình” – Philip Schultz

Philip Schultz (1945–) là nhà thơ người Mỹ và giám đốc sáng lập trường The Writers Studio ở New York City. Ông được trao giải thơ Lamont năm 1984 và … Continue reading

December 3, 2017 · Leave a comment

“Con chó của tôi” – Philip Schultz

Philip Schultz (1945–) là nhà thơ người Mỹ và giám đốc sáng lập trường The Writers Studio ở New York City. Ông được trao giải thơ Lamont năm 1984 và … Continue reading

June 7, 2017 · Leave a comment

“Sự thật” – Philip Schultz

Philip Schultz (1945–) là nhà thơ người Mỹ và giám đốc sáng lập trường The Writers Studio ở New York City. Ông được trao giải thơ Lamont năm 1984 và … Continue reading

December 21, 2016 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.