Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Rita Dove

“Lời cầu nguyện của Demeter trước Hades” – Rita Dove

Rita Dove (1952–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1987, Huân chương Nhân văn Quốc gia năm 1996, và Huân chương Nghệ thuật … Continue reading

September 1, 2018 · Leave a comment

“Pithos” – Rita Dove

Rita Dove (1952–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1987, Huân chương Nhân văn Quốc gia năm 1996, và Huân chương Nghệ thuật … Continue reading

September 2, 2017 · Leave a comment

“Chuyện tình cờ” – Rita Dove

Rita Dove (1952–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1987, Huân chương Nhân văn Quốc gia năm 1996, và Huân chương Nghệ thuật … Continue reading

August 4, 2017 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.