Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Hình học” – Rita Dove

Rita Dove sinh năm 1952 ở Akron, Ohio. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1987, Huân chương Nhân văn Quốc gia năm 1996, Huân chương Nghệ thuật Quốc … Continue reading

June 30, 2020 · Leave a comment

“Của các đẳng” – Rita Dove

Rita Dove sinh năm 1952 ở Akron, Ohio. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1987, Huân chương Nhân văn Quốc gia năm 1996, Huân chương Nghệ thuật Quốc … Continue reading

August 28, 2019 · Leave a comment

“Lời cầu nguyện của Demeter trước Hades” – Rita Dove

Rita Dove sinh năm 1952 ở Akron, Ohio. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1987, Huân chương Nhân văn Quốc gia năm 1996, Huân chương Nghệ thuật Quốc … Continue reading

September 1, 2018 · Leave a comment

“Pithos” – Rita Dove

Rita Dove sinh năm 1952 ở Akron, Ohio. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1987, Huân chương Nhân văn Quốc gia năm 1996, Huân chương Nghệ thuật Quốc … Continue reading

September 2, 2017 · Leave a comment

“Chuyện tình cờ” – Rita Dove

Rita Dove sinh năm 1952 ở Akron, Ohio. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1987, Huân chương Nhân văn Quốc gia năm 1996, Huân chương Nghệ thuật Quốc … Continue reading

August 4, 2017 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.