Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Pithos” – Rita Dove


Chigi vase.jpg

Detail of the Lion hunt on the Chigi vase

Rita Dove (1952–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1987, Huân chương Nhân văn Quốc gia năm 1996, và Huân chương Nghệ thuật Quốc gia năm 2011, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ trong hai nhiệm kỳ từ năm 1993 đến năm 1995, và, cùng W. S. Merwin và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000. Bà hiện là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Virginia.

Pithos

Trèo
vào một cái lọ
và sống
một thời gian.

Đất lạnh.
Không sao
trên bầu trời
đá.

Bạn đã thôi
đau đớn.

Xương sống bạn là
một nhành hoa.

Rita Dove, “Pithos,” Museum (Carnegie Mellon University Press, 1983).

Copyright © 1983 by Rita Dove | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 2, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: