Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cuốc bộ buồn” – Robert Creeley

Robert Creeley (1926–2005) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao huân chương Robert Frost năm 1987 và giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2001. … Continue reading

April 13, 2020 · Leave a comment

“Như người ta nói” – Robert Creeley

Robert Creeley (1926–2005) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao huân chương Robert Frost năm 1987 và giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2001. … Continue reading

August 19, 2019 · Leave a comment

“Mưa” – Robert Creeley

Robert Creeley (1926–2005) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao huân chương Robert Frost năm 1987 và giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2001. … Continue reading

May 21, 2019 · Leave a comment

“Đường hầm” – Robert Creeley

Robert Creeley (1926–2005) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao huân chương Robert Frost năm 1987 và giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2001. … Continue reading

September 11, 2018 · Leave a comment

“Tôi biết một người” – Robert Creeley

Robert Creeley (1926–2005) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao huân chương Robert Frost năm 1987 và giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2001. … Continue reading

August 26, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.