Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đường hầm” – Robert Creeley

Moon.jpg

Moon, 1928 by Arthur Dove

Robert Creeley (1926–2005) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao huân chương Robert Frost năm 1987 và giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2001.

Đường hầm

Đêm nay, chẳng có gì dài đủ—
thời gian không.
Nếu có một ngọn lửa,
nó sẽ cháy bây giờ.

Nếu có một thiên đường,
tôi đã đi từ lâu.
Tôi nghĩ rằng ánh sáng
là hình ảnh cuối.

Nhưng thời gian thì lặp lại,
tình yêu—và một tiếng vọng.
Một khoảng thời gian qua
tình yêu trong bóng tối.

Robert Creeley, “The Tunnel,” A Form of Women (Jargon Books, 1959).

Copyright © 1959 by Robert Creeley | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 11, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: