Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Như người ta nói” – Robert Creeley

Robert Creeley.jpg

Robert Creeley (1926–2005) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao huân chương Robert Frost năm 1987 và giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2001.

Như người ta nói

Dưới cái cây trên một
đám cỏ mềm tôi ngồi, tôi

nhìn hai con chim gõ kiến
hạnh phúc bị sự hiện

diện của tôi làm phiền. Và
sao không, tôi tự nghĩ

với mình, sao
không.

Robert Creeley, “Like They Say,” For Love: Poems 1950-1960 (Scribner, 1962).

Copyright © 1962 by Robert Creeley | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 19, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: