Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tôi biết một người” – Robert Creeley

Robert Creeley.jpg

Photo by Bruce Jackson

Robert Creeley (1926–2005) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao huân chương Robert Frost năm 1987 và giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2001.

Tôi biết một người

Như tôi nói với bn
tôi, bởi vì tôi
luôn luôn nói,—John, tôi

nói, đó không phải là tn
anh ta, cái bóng tối xung
quanh ta, chúng ta

làm được gì để chống lại
nó, hay là, chúng ta &
sao không, mua mt con xe chết tiệt,

lái đi, anh ta nói, ôi
trời đất ơi, nhìn
xm anh đang đi đâu.

Robert Creeley, “I Know a Man,” For Love: Poems 1950-1960 (Scribner, 1962).

Copyright © 1954 by Robert Creeley | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 26, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: