Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cuốc bộ buồn” – Robert Creeley

Robert Creeley

Photo by Ron Bull/Toronto Star via Getty Images

Robert Creeley (1926–2005) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao huân chương Robert Frost năm 1987 và giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2001.

Cuốc bộ buồn

Tôi đã đến với những tiếng vọng xưa lần nữa,
biết đó là nơi tôi từng ở trước đó,
thấy vẫn mặt trời cũ.

Nhưng ngược lại, từ tất cả những ngày hôm qua,
nó vẫn giống như vậy,
ai được và ai trả.

Lúc đó tôi vẫn còn trẻ,
bước đi vẫn còn cởi mở,
trẻ và vui vẻ.

Nhưng giờ nó chỉ là một cuốc bộ buồn
đến một công viên trống,
để ngồi xuống và đợi, đợi để được thoát ra.

Robert Creeley, “Sad Walk,” On Earth: Last Poems and an Essay (University of California Press, 2006).

Copyright © 2006 by The Estate of Robert Creeley | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 13, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: