Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Thánh Vịnh” – Paul Celan

celan

Paul Celan in Paris, 1970 | Photo by Gisèle Freund

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Thánh Vịnh

Không ai nặn chúng ta từ đất và đất sét nữa,
không ai nói vào bụi chúng ta.
Không ai.

Phúc cho người, Không ai.
Vì người
chúng tôi sẽ nở.
Về
người.

Một không gì
chúng tôi đã là, chúng tôi là, chúng tôi
sẽ vẫn là, nở hoa:
cái không gì-, cái
bông hồng của Không ai.

Với
nhụy hồn-sáng
nhị thiên-đường-hoang-vắng,
tràng hoa đỏ
từ lời-tím mà chúng tôi hát
trên, o trên
cái gai.

5 tháng 1, 1961

Paul Celan, “Psalm,” Die Niemandsrose (S. Fischer Verlag, 1963).

Copyright © 1963 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 13, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: