Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cua ẩn sĩ” – Stephanie Burt

Stephanie Burt (1971–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Cô là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Harvard. Tập thơ mới nhất … Continue reading

October 13, 2019 · Leave a comment

“Sau Callimachus” – Stephanie Burt

Stephanie Burt (1971–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Cô là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Harvard. Tập thơ mới nhất … Continue reading

September 16, 2019 · Leave a comment

“Băng để buôn băng” – Stephen Burt

Stephan(ie) Burt (1971–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Cô là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Harvard. Tập thơ mới nhất … Continue reading

March 25, 2018 · Leave a comment

“Lời khuyên từ những ngọn đèn” – Stephen Burt

Stephan(ie) Burt (1971–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Cô là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Harvard. Tập thơ mới nhất … Continue reading

March 15, 2018 · Leave a comment

Sự bền bỉ của các tạp chí văn chương

Nguồn: Stephanie Burt, “The Persistence of Litmags,” The New Yorker (July 7, 2015). Biên dịch: Tram Nguyen | Biên tập: Nguyễn Huy Hoàng Sao mà bạn lại muốn mở một … Continue reading

March 3, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.