Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: T. S. Eliot

Bốn khúc tứ tấu: Burnt Norton – T. S. Eliot

T. S. Eliot (1888–1965) là nhà thơ, nhà soạn kịch, nhà phê bình văn học người Anh gốc Hoa Kỳ. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1948 “cho … Continue reading

September 24, 2018 · Leave a comment

Truyền thống và tài năng cá nhân – T. S. Eliot

T. S. Eliot (1888–1965) là nhà thơ, nhà viết kịch, nhà phê bình văn học người Anh gốc Hoa Kỳ. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1948 “cho … Continue reading

August 7, 2017 · Leave a comment

Chức năng xã hội của thơ: Trích đoạn

T. S. Eliot (1888–1965) là nhà thơ, nhà viết kịch, nhà phê bình văn học người Anh gốc Hoa Kỳ. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1948 “cho … Continue reading

December 30, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.