Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Theodore Roethke

“Ký ức” – Theodore Roethke

Theodore Roethke (1908–1963) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1954, giải Bollingen năm 1958, và hai giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ … Continue reading

November 8, 2020 · Leave a comment

“Điệu waltz của cha tôi” – Theodore Roethke

Theodore Roethke (1908–1963) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1954, giải Bollingen năm 1958, và hai giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ … Continue reading

January 5, 2020 · Leave a comment

“Sầu khổ” – Theodore Roethke

Theodore Roethke (1908–1963) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1954, giải Bollingen năm 1958, và hai giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ … Continue reading

November 20, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.