Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ký ức” – Theodore Roethke

Theodore Roethke (1908–1963) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1954, giải Bollingen năm 1958, và hai giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ vào các năm 1959 và 1965.

Ký ức

1

Trong thế giới chậm của mơ
Chúng tôi cùng chung nhịp thở.
Cái bên ngoài chết bên trong.
Và con người tôi, nàng tỏ.

2

Nàng quay, như thể để đi,
Nửa chim, nửa như thú vật.
Gió chết trên đồi. Tình yêu,
Tình yêu là cả, tôi biết.

3

Con nai uống nước bên suối,
Con nai và chú nai con.
Khi tôi bước đi theo chúng,
Cỏ hóa thành đá im lìm.

Theodore Roethke, “Memory,” Words for the Wind (Secker & Warburg, 1957).

Copyright © 1956 by Theodore Roethke | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 8, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: