Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Quạ đêm” – Theodore Roethke

Theodore Roethke (1908–1963) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1954, giải Bollingen năm 1958, và hai giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ vào các năm 1959 và 1965.

Quạ đêm

Khi tôi thấy con quạ vụng về
Vỗ khỏi một cái cây hoang phế,
Một hình dạng trong tâm trí hiện lên:
Qua những vịnh của mơ
Bay đi một con chim to lớn
Xa hơn và xa hơn nữa
Vào một màu đen không trăng,
Tận sâu trong não, đằng sau.

Theodore Roethke, “Night Crow,” The Lost Son, and Other Poems (Doubleday & Co, 1948).

Copyright © 1944 by Theodore Roethke | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 12, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: