Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“‘Một bài thơ là một dòng thư thoại’” – Vera Pavlova

Vera Pavlova sinh năm 1963 ở Moskva và tốt nghiệp ngành lịch sử âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Gnessin. Bà bắt đầu làm thơ từ năm hai mươi … Continue reading

April 3, 2020 · Leave a comment

“‘Em nghĩ khi chàng đến trời sẽ là mùa đông’” – Vera Pavlova

Vera Pavlova sinh năm 1963 ở Moskva và tốt nghiệp ngành lịch sử âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Gnessin. Bà bắt đầu làm thơ từ năm hai mươi … Continue reading

January 5, 2020 · 1 Comment

“‘Chúng mình hãy chạm vào nhau’” – Vera Pavlova

Vera Pavlova sinh năm 1963 ở Moskva và tốt nghiệp ngành lịch sử âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Gnessin. Bà bắt đầu làm thơ từ năm hai mươi … Continue reading

June 12, 2019 · Leave a comment

“‘Em làm vỡ nát tim anh’” – Vera Pavlova

Vera Pavlova sinh năm 1963 ở Moskva và tốt nghiệp ngành lịch sử âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Gnessin. Bà bắt đầu làm thơ từ năm hai mươi … Continue reading

November 4, 2018 · Leave a comment

“‘Nếu như có điều gì để khao khát’” – Vera Pavlova

Vera Pavlova sinh năm 1963 ở Moskva và tốt nghiệp ngành lịch sử âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Gnessin. Bà bắt đầu làm thơ từ năm hai mươi … Continue reading

October 24, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.