Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“‘Em nghĩ khi chàng đến trời sẽ là mùa đông’” – Vera Pavlova

Vera Pavlova

Photo by Lisa Pavlova

Vera Pavlova sinh năm 1963 ở Moskva và tốt nghiệp ngành lịch sử âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Gnessin. Bà bắt đầu làm thơ từ năm hai mươi tuổi và đã trở thành một trong những nhà thơ hàng đầu của thế hệ mình ở Nga. Bà kết hôn với dịch giả người Mỹ Steven Seymour.

“Em nghĩ khi chàng đến trời sẽ là mùa đông”

Em nghĩ khi chàng đến trời sẽ là mùa đông.
Từ sắc trắng khôn kham của con đường
một dấu chấm xuất hiện, đen đến nhòe đôi mắt,
và nó sẽ đến trong một khoảng thời gian dài, dài lắm,
khiến cho sự vắng mặt sẽ tương xứng với sự trở về,
và một thời gian dài, dài lắm nó sẽ vẫn là một dấu chấm.
Một hạt bụi? Vết cay xè trong mắt? Và tuyết,
rồi sẽ chẳng có gì ngoài tuyết,
và một thời gian dài, dài lắm nó sẽ chẳng có gì,
chàng sẽ vén đi bức màn tuyết,
chàng sẽ có ba chiều và kích thước,
chàng sẽ đến gần hơn, gần hơn…
Đây đã là giới hạn, chàng không thể gần hơn. Nhưng chàng cứ tiếp tục,
giờ quá lớn để đo lường…

Vera Pavlova, “‘I think it will be winter when he comes,’” If There Is Something to Desire, trans. Steven Seymour (Knopf, 2010). This poem also appeared in The New Yorker (July 30, 2007 Issue).

Copyright © 2010 by Vera Pavlova | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

One comment on ““‘Em nghĩ khi chàng đến trời sẽ là mùa đông’” – Vera Pavlova

  1. genderchats
    January 5, 2020

    “…Một hạt bụi? Vết cay xè trong mắt? Và tuyết…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 5, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: