Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“‘Nếu như có điều gì để khao khát’” – Vera Pavlova

Vera Pavlova.jpg

Vera Pavlova sinh năm 1963 ở Moskva và tốt nghiệp ngành lịch sử âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Gnessin. Bà bắt đầu làm thơ từ năm hai mươi tuổi và đã trở thành một trong những nhà thơ hàng đầu của thế hệ mình ở Nga. Bà kết hôn với dịch giả người Mỹ Steven Seymour.

“Nếu như có điều gì để khao khát”

Nếu như có điều gì để khao khát,
thì sẽ có điều gì để tiếc thương.
Nếu như có điều gì để tiếc thương,
thì sẽ có điều gì để gợi nhớ.
Nếu như có điều gì để gợi nhớ,
thì đã chẳng có gì để tiếc thương.
Nếu đã chẳng có gì để tiếc thương,
thì đã chẳng có gì để khao khát.

Vera Pavlova, “‘If there is something to desire,’” If There Is Something to Desire: One Hundred Poems, trans. Steven Seymour (Knopf, 2010). This poem also appeared in The New Yorker (July 30, 2007 Issue).

Copyright © 2007 by Vera Pavlova | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 24, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: