Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“‘Chúng mình hãy chạm vào nhau’” – Vera Pavlova

Vera Pavlova.jpg

Photo by Aleksandr Dolgin/Knopf

Vera Pavlova sinh năm 1963 ở Moskva và tốt nghiệp ngành lịch sử âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Gnessin. Bà bắt đầu làm thơ từ năm hai mươi tuổi và đã trở thành một trong những nhà thơ hàng đầu của thế hệ mình ở Nga. Bà kết hôn với dịch giả người Mỹ Steven Seymour.

“Chúng mình hãy chạm vào nhau”

Chúng mình hãy chạm vào nhau
khi vẫn còn bàn tay,
lòng bàn tay, cánh tay, khuỷu tay…
Chúng mình hãy yêu nhau vì nỗi khổ,
hãy hành hạ nhau,
tan nát, tật nguyền,
để nhớ nhiều hơn,
để chia lìa bớt đớn đau hơn.

Vera Pavlova, “‘Let us touch each other,’” If There Is Something to Desire: One Hundred Poems, trans. Steven Seymour (Knopf, 2010).

Copyright © 2010 by Vera Pavlova | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 12, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: