Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Vijay Seshadri

“Vấn đề tưởng tượng” – Vijay Seshadri

Vijay Seshadri (1954–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ gốc Ấn Độ. Ông được trao giải James Laughlin năm 2003 và giải Pulitzer cho thơ … Continue reading

February 17, 2020 · Leave a comment

“Thăm San Francisco” – Vijay Seshadri

Vijay Seshadri (1954–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ gốc Ấn Độ. Ông được trao giải James Laughlin năm 2003 và giải Pulitzer cho thơ … Continue reading

May 8, 2019 · 1 Comment

“Số ảo” – Vijay Seshadri

Vijay Seshadri (1954–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ gốc Ấn Độ. Ông được trao giải James Laughlin năm 2003 và giải Pulitzer cho thơ … Continue reading

March 3, 2018 · Leave a comment

“Hồi ký” – Vijay Seshadri

Vijay Seshadri (1954–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ gốc Ấn Độ. Ông được trao giải James Laughlin năm 2003 và giải Pulitzer cho thơ … Continue reading

March 10, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.