Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Khai sáng” – Vijay Seshadri

Vijay Seshadri sinh năm 1954 ở Bangalore, Ấn Độ và đến Mỹ năm năm tuổi. Là tác giả của bốn tập thơ, ông được trao giải James Laughlin năm 2003 … Continue reading

June 25, 2020 · Leave a comment

“Vấn đề tưởng tượng” – Vijay Seshadri

Vijay Seshadri sinh năm 1954 ở Bangalore, Ấn Độ và đến Mỹ năm năm tuổi. Là tác giả của bốn tập thơ, ông được trao giải James Laughlin năm 2003 … Continue reading

February 17, 2020 · Leave a comment

“Thăm San Francisco” – Vijay Seshadri

Vijay Seshadri (1954–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ gốc Ấn Độ. Ông được trao giải James Laughlin năm 2003 và giải Pulitzer cho thơ … Continue reading

May 8, 2019 · 1 Comment

“Số ảo” – Vijay Seshadri

Vijay Seshadri sinh năm 1954 ở Bangalore, Ấn Độ và đến Mỹ năm năm tuổi. Là tác giả của bốn tập thơ, ông được trao giải James Laughlin năm 2003 … Continue reading

March 3, 2018 · Leave a comment

“Hồi ký” – Vijay Seshadri

Vijay Seshadri sinh năm 1954 ở Bangalore, Ấn Độ và đến Mỹ năm năm tuổi. Là tác giả của bốn tập thơ, ông được trao giải James Laughlin năm 2003 … Continue reading

March 10, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.