Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Vladimir Nabokov

“‘Nếu kim loại là bất tử, thì đâu đó’” – Vladimir Nabokov

Vladimir Nabokov sinh năm 1899 ở St Petersburg. Ông viết các tác phẩm đầu bằng tiếng Nga, nhưng nổi tiếng nhất với những cuốn tiểu thuyết viết bằng tiếng Anh … Continue reading

March 12, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.