Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Vladimir Nabokov

“Một bài thơ” – Vladimir Nabokov

Vladimir Nabokov sinh năm 1899 ở St Petersburg. Ông viết các tác phẩm đầu bằng tiếng Nga, nhưng nổi tiếng nhất với những cuốn tiểu thuyết viết bằng tiếng Anh … Continue reading

October 13, 2021 · Leave a comment

“Ai sẽ giúp tôi may mắn” – Vladimir Nabokov

Vladimir Nabokov sinh năm 1899 ở St Petersburg. Ông viết các tác phẩm đầu bằng tiếng Nga, nhưng nổi tiếng nhất với những cuốn tiểu thuyết viết bằng tiếng Anh … Continue reading

September 1, 2021 · Leave a comment

“Bữa tối cuối cùng” – Vladimir Nabokov

Vladimir Nabokov sinh năm 1899 ở St Petersburg. Ông viết các tác phẩm đầu bằng tiếng Nga, nhưng nổi tiếng nhất với những cuốn tiểu thuyết viết bằng tiếng Anh … Continue reading

June 16, 2021 · Leave a comment

“‘Nếu kim loại là bất tử, thì đâu đó’” – Vladimir Nabokov

Vladimir Nabokov sinh năm 1899 ở St Petersburg. Ông viết các tác phẩm đầu bằng tiếng Nga, nhưng nổi tiếng nhất với những cuốn tiểu thuyết viết bằng tiếng Anh … Continue reading

March 12, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.