Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ưng đêm” – Yusef Komunyakaa

Yusef Komunyakaa (1947–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ và giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 2001, … Continue reading

January 1, 2021 · Leave a comment

“Tụng ca con giòi” – Yusef Komunyakaa

Yusef Komunyakaa (1947–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ và giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 2001, … Continue reading

November 23, 2020 · Leave a comment

“Orpheus ở cổng thứ hai của địa phủ” – Yusef Komunyakaa

Yusef Komunyakaa (1947–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ và giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 2001, … Continue reading

August 15, 2020 · Leave a comment

“Một giọng nói trên máy trả lời tự động” – Yusef Komunyakaa

Yusef Komunyakaa (1947–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ và giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 2001, … Continue reading

May 6, 2020 · Leave a comment

“Chúng tôi không bao giờ biết” – Yusef Komunyakaa

Yusef Komunyakaa (1947–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ và giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 2001, … Continue reading

August 29, 2018 · Leave a comment

“Đối mặt nó” – Yusef Komunyakaa

Yusef Komunyakaa (1947–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ và giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 2001, … Continue reading

May 29, 2018 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.