Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Zbigniew Herbert

“Về dịch thơ” – Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert (1924–1988) là một trong những nhà thơ người Ba Lan nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất trong nửa sau của thế kỷ 20. Ông được trao nhiều … Continue reading

January 22, 2017 · Leave a comment

“Tự sát” – Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert (1924–1988) là một trong những nhà thơ người Ba Lan nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất trong nửa sau của thế kỷ 20. Ông được trao nhiều … Continue reading

January 13, 2017 · Leave a comment

“Mặt trăng” – Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert (1924–1988) là một trong những nhà thơ người Ba Lan nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất trong nửa sau của thế kỷ 20. Ông được trao nhiều … Continue reading

January 13, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.