Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một sinh nhật hạnh phúc” – Ted Kooser

ted kooser.jpg

Ted Kooser at the Library of Congress on Oct. 6, 2004 | Photo by Kevin Clark/Getty Images

Ted Kooser (1939–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Nebraska. Ông được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ năm 2004 đến năm 2006, và được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2005 cho tập Delights and Shadows (Copper Canyon Press, 2004).

Một sinh nhật hạnh phúc

Tối nay, tôi ngồi bên một ô cửa sổ mở
và đọc cho đến khi ánh sáng biến mất và cuốn sách
chẳng là gì hơn một phần của bóng tối.
Tôi có thể dễ dàng bật một ngọn đèn bàn,
nhưng tôi muốn cưỡi ngày vào đêm,
ngồi một mình và vuốt mịn trang giấy không thể nào đọc được
bằng bóng ma xám nhờ của bàn tay.

Ted Kooser, “A Happy Birthday,” Delights and Shadows (Copper Canyon Press, 2004).

Copyright © 1996 by Ted Kooser | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 26, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: