Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Trong tháng Giêng” – Ted Kooser

Ted Kooser (1939–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư hưu trí ngành văn học Anh tại Đại học Nebraska. Ông được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa … Continue reading

January 4, 2020 · Leave a comment

“Cái chết của một con chó” – Ted Kooser

Ted Kooser (1939–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Nebraska. Ông được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ … Continue reading

February 21, 2018 · Leave a comment

“Chia đôi một suất ăn” – Ted Kooser

Ted Kooser (1939–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Nebraska. Ông được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ … Continue reading

July 23, 2017 · Leave a comment

“Một cuộc gặp sau nhiều năm” – Ted Kooser

Ted Kooser (1939–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Nebraska. Ông được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ … Continue reading

June 10, 2017 · Leave a comment

“Những người chúng ta không bao giờ gặp lại” – Ted Kooser

Ted Kooser (1939–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Nebraska. Ông được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ … Continue reading

April 28, 2017 · Leave a comment

“Người đàn bà có chồng đang hấp hối” – Ted Kooser

Ted Kooser (1939–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Nebraska. Ông được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ … Continue reading

April 14, 2017 · Leave a comment

“Những người đến viếng” – Ted Kooser

Ted Kooser (1939–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Nebraska. Ông được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ … Continue reading

March 31, 2017 · Leave a comment

“Một sinh nhật hạnh phúc” – Ted Kooser

Ted Kooser (1939–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Nebraska. Ông được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ … Continue reading

January 26, 2017 · Leave a comment

“Sau bao năm” – Ted Kooser

Ted Kooser (1939–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Nebraska. Ông được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ … Continue reading

January 14, 2017 · Leave a comment

“Một sớm mùa đông” – Ted Kooser

Ted Kooser (1939–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Nebraska. Ông được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ … Continue reading

October 19, 2016 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.