Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Người đàn bà có chồng đang hấp hối” – Ted Kooser

ted kooser.jpg

Ted Kooser at his art studio

Ted Kooser (1939–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Nebraska. Ông được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ năm 2004 đến năm 2006, và được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2005 cho tập Delights and Shadows (Copper Canyon Press, 2004).

Người đàn bà có chồng đang hấp hối

Bà quay mắt đi khỏi mắt tôi, vì trong mắt tôi
bà biết chẳng có chỗ cho mọi nỗi sầu của bà.
Bà cần một đồng bằng bà có thể đánh ngập bằng buồn đau,
và trong lúc bà đứng đó ở cạnh cửa tôi thấy cái khoảng cách
trước mặt bà chầm chậm đầy lên, như thể từ suối ngầm,
và bà bước ra ngoài, và đặt một chân
rồi đến chân còn lại vào tương lai, và nó giữ bà lại.

Ted Kooser, “The Woman Whose Husband Was Dying,” Splitting an Order (Copper Canyon Press, 2015).

Copyright © 2007 by Ted Kooser | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 14, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: