Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chuyện gì đã xảy ra với Al Lee?” – Charles Wright

Charles Wright.jpg

Charles Wright (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983 (cùng Galway Kinnell), giải thơ Ruth Lilly năm 1993, giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia năm 1997, giải Pulitzer cho thơ năm 1998, giải thơ Griffin Quốc tế năm 2007, và giải Bollingen năm 2013, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2014–2015.

Chuyện gì đã xảy ra với Al Lee?

Chuyện xảy ra là chuyện xảy ra với tất cả chúng ta: chúng ta bước
Trên trái đất, chúng ta ném một vài nhúm bụi đất
Lên không trung, và khi nó rơi xuống nó phủ lên chúng ta.

Charles Wright, “Whatever Happened to Al Lee?” Caribou (Farrar, Straus and Giroux, 2014).

Copyright © 2014 by Charles Wright | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 14, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: