Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cuộc trò chuyện với tâm hồn” – Robert Bly

robert bly.jpg

Robert Bly (1926–) là nhà thơ người Mỹ và dịch giả của nhiều nhà thơ như Olav H. Hauge, Neruda và Vallejo, García Lorca, Kabir, và Tomas Tranströmer. Là tác giả của hơn 40 tập thơ, ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1968 và huân chương Robert Frost năm 2013.

Cuộc trò chuyện với tâm hồn

Tâm hồn nói, “Cho tôi cái gì để nhìn.”
Nên tôi cho nàng một trang trại. Nàng nói,
“Nó quá lớn.” Nên tôi cho nàng một cánh đồng.
Hai chúng tôi ngồi xuống.

Thỉnh thoảng tôi lại phải lòng một hồ nước
Hay một quả thông. Nhưng tôi mến nàng
Nhất. Nàng biết.
“Viết tiếp đi,” nàng nói.

Nên tôi viết. Mỗi lần tuyết mới rơi,
Chúng tôi lại kết hôn lần nữa.
Những người chết thiêng ngồi xuống bên giường chúng tôi.
Chuyện tiếp diễn nhiều năm.

“Cánh đồng này đang trở nên quá nhỏ,” nàng nói.
“Anh chẳng quen ai khác
để mà phải lòng sao?”
Bạn sẽ nói gì với Nàng?

Robert Bly, “Conversation with the Soul,” Morning Poems (HarperCollins, 1997).

Copyright © 1997 by Robert Bly | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 26, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: