Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Robert Bly

“Tôi có con gái và tôi có con trai” – Robert Bly

Robert Bly (1926–) là nhà thơ người Mỹ. Ông đã xuất bản hơn 40 tập thơ, nổi tiếng nhất là Iron John: A Book About Men (1990) và The Light Around the Body (được … Continue reading

June 11, 2019 · Leave a comment

“Người Nga” – Robert Bly

Robert Bly (1926–) là nhà thơ người Mỹ. Ông đã xuất bản hơn 40 tập thơ, nổi tiếng nhất là Iron John: A Book About Men (1990) và The Light Around the Body (được … Continue reading

November 22, 2017 · Leave a comment

“Chiều Chủ nhật” – Robert Bly

Robert Bly (1926–) là nhà thơ người Mỹ. Ông đã xuất bản hơn 40 tập thơ, nổi tiếng nhất là Iron John: A Book About Men (1990) và The Light Around the Body (được … Continue reading

June 23, 2017 · Leave a comment

“Những điều để nghĩ” – Robert Bly

Robert Bly (1926–) là nhà thơ người Mỹ. Ông đã xuất bản hơn 40 tập thơ, nổi tiếng nhất là Iron John: A Book About Men (1990) và The Light … Continue reading

January 29, 2017 · Leave a comment

“Cuộc trò chuyện với linh hồn” – Robert Bly

Robert Bly (1926–) là nhà thơ người Mỹ. Ông đã xuất bản hơn 40 tập thơ, nổi tiếng nhất là Iron John: A Book About Men (1990) và The Light … Continue reading

January 26, 2017 · Leave a comment

“Lời cảnh báo độc giả” – Robert Bly

Robert Bly (1926–) là nhà thơ người Mỹ. Ông đã xuất bản hơn 40 tập thơ, nổi tiếng nhất là Iron John: A Book About Men (1990) và The Light … Continue reading

November 18, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.