Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Robert Bly

“Muốn thiên đường xa hoa” – Robert Bly

Robert Bly (1926–2019) là nhà thơ người Mỹ và dịch giả của nhiều nhà thơ như Olav H. Hauge, Neruda và Vallejo, García Lorca, Kabir, và Tomas Tranströmer. Là tác giả … Continue reading

July 16, 2019 · Leave a comment

“Tôi có con gái và tôi có con trai” – Robert Bly

Robert Bly (1926–2019) là nhà thơ người Mỹ và dịch giả của nhiều nhà thơ như Olav H. Hauge, Neruda và Vallejo, García Lorca, Kabir, và Tomas Tranströmer. Là tác giả … Continue reading

June 11, 2019 · Leave a comment

“Người Nga” – Robert Bly

Robert Bly (1926–2019) là nhà thơ người Mỹ và dịch giả của nhiều nhà thơ như Olav H. Hauge, Neruda và Vallejo, García Lorca, Kabir, và Tomas Tranströmer. Là tác giả … Continue reading

November 22, 2017 · Leave a comment

“Chiều Chủ nhật” – Robert Bly

Robert Bly (1926–2019) là nhà thơ người Mỹ và dịch giả của nhiều nhà thơ như Olav H. Hauge, Neruda và Vallejo, García Lorca, Kabir, và Tomas Tranströmer. Là tác giả … Continue reading

June 23, 2017 · Leave a comment

“Những điều để nghĩ” – Robert Bly

Robert Bly (1926–2019) là nhà thơ người Mỹ và dịch giả của nhiều nhà thơ như Olav H. Hauge, Neruda và Vallejo, García Lorca, Kabir, và Tomas Tranströmer. Là tác giả … Continue reading

January 29, 2017 · Leave a comment

“Cuộc trò chuyện với linh hồn” – Robert Bly

Robert Bly (1926–2019) là nhà thơ người Mỹ và dịch giả của nhiều nhà thơ như Olav H. Hauge, Neruda và Vallejo, García Lorca, Kabir, và Tomas Tranströmer. Là tác giả … Continue reading

January 26, 2017 · Leave a comment

“Lời cảnh báo độc giả” – Robert Bly

Robert Bly (1926–2019) là nhà thơ người Mỹ và dịch giả của nhiều nhà thơ như Olav H. Hauge, Neruda và Vallejo, García Lorca, Kabir, và Tomas Tranströmer. Là tác giả … Continue reading

November 18, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.