Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bứt rứt” – John Hollander

john hollander

John Hollander at home in Woodbridge, Conn., in 2008 | Photograph by Thomas McDonald for The New York Times

John Hollander sinh năm 1929 ở New York City. Ông được trao giải Yale Younger Poets năm 1958 và giải thơ Bollingen năm 1983. Ông dạy ở Đại học Yale từ năm 1977, nơi ông là giáo sư hàm Sterling ngành văn học Anh, cho đến khi qua đời ở Branford, Connecticut năm 2013.

Bứt rứt

Ý nghĩ đóng băng trong tháng
Ba lạnh của một mùa đông khô,
Đôi mắt khô của anh quan sát

Những xám tối và những xám
Sáng của những đồng gần và đồi xa
Bất động, tâm trí anh

Lặng lẽ lần
Đi lần lại
Cái tràng hạt từ ngữ của mình.

John Hollander, “Fidget,” A Draft of Light (Alfred A. Knopf, 2008). This poem was first published in The New Yorker (January 28, 2008 Issue).

Copyright © 2008 by John Hollander | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 24, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: