Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bứt rứt” – John Hollander


john hollander

John Hollander at home in Woodbridge, Conn., in 2008 | Photograph by Thomas McDonald for The New York Times

John Hollander (1929–2013) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Bollingen năm 1983, và là giáo sư hưu trí hàm Sterling ngành văn học Anh tại Đại học Yale trước khi qua đời.

Bứt rứt

Ý nghĩ đóng băng trong tháng
Ba lạnh của một mùa đông khô,
Đôi mắt khô của anh quan sát

Những sắc xám tối và những sắc xám
Nhạt hơn của những đồng gần và đồi xa
Bất động, tâm trí anh

Lặng lẽ lần
Đi lần lại
Cái tràng hạt từ ngữ của mình.

John Hollander, “Fidget,” A Draft of Light (Alfred A. Knopf, 2008). This poem was first published in The New Yorker (January 28, 2008 Issue).

Copyright © 2008 by John Hollander | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 24, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: