Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bài thơ mới” – Charles Wright

Charles Wright

Photo by Dan Addison/University of Virginia

Charles Wright (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983 (cùng Galway Kinnell), giải thơ Ruth Lilly năm 1993, giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia năm 1997, giải Pulitzer cho thơ năm 1998, giải thơ Griffin Quốc tế năm 2007, và giải Bollingen năm 2013, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2014–2015.

Bài thơ mới

Nó sẽ không giống như biển cả.
Nó sẽ không có đất bụi trên đôi bàn tay dày.
Nó sẽ không là một phần của thời tiết.

Nó sẽ không tiết lộ tên mình.
Nó sẽ không có những giấc mơ bạn có thể mong chờ.
Nó sẽ không ăn ảnh.

Nó sẽ không săn sóc nỗi buồn của chúng ta.
Nó sẽ không an ủi con cái của chúng ta.
Nó sẽ không thể giúp đỡ chúng ta.

Charles Wright, “The New Poem,” Hard Freight (Wesleyan Poetry Program, 1973).

Copyright © 1973 by Charles Wright | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 4, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: