Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Con dốc đứng” – Kay Ryan

kay ryan.jpg

Kay Ryan at her home in Fairfax, 2008 | Photo by Lance Iversen/The Chronicle

Kay Ryan (1945–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ Ruth Lilly năm 2004, giải Pulitzer cho thơ năm 2011, và Huân chương Nhân văn Quốc gia năm 2012, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ trong hai nhiệm kỳ từ năm 2008 đến năm 2010.

Con dốc đứng

Bạn có thể thấy
mặt đất phẳng dần ra
ở gần đỉnh. Con
dốc đứng bạn đối mặt
đang sắp sửa dừng lại.
Mắt bạn thỏa thuê
với không gian thay
cho cao độ như thể
bạn đã được giải thoát.
Tốc độ cẩn thận
mà bạn giữ đã sụp đổ
với năm mươi thước
còn lại—khó
gấp năm mươi lần
dưới nền trời xanh.

Kay Ryan, “The Long Up,” Erratic Facts (Grove Press, 2015). This poem was first published in The New Yorker (April 11, 2011 Issue).

Copyright © 2011 by Kay Ryan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 15, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: