Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ốc sên” – John Witte

John Witte.jpg

John Witte là nhà thơ người Mỹ. Ông dạy ở Đại học Oregon.

Ốc sên

                 Vậy đây là lý do      chúng ta nhắm mắt lại
                                     khi hôn      để cái lưỡi
        có thể hoạt động trong bóng tối      cách mà nó muốn
              trơn và nhanh nhẹn      chẳng trách cái miệng
cảm giác thật trống trải      với cái lưỡi       sao nó lấp đầy được
       bằng từ ngữ trượt      và đẩy      chúng ta không thể nào
                              trần trụi hơn      được thế này
               lưỡi chúng ta chạm      và trườn cùng với nhau
                      như lũ ốc sên      phóng những mũi tình
          tí hon của chúng      hộp sọ trống rỗng của chúng ta
                               xoắn ốc      đằng sau chúng ta

John Witte, “Snails,” Disquiet (University of Washington Press, 2015). This poem was first published in The New Yorker (April 25, 2011 Issue).

Copyright © 2011 by John Witte | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 15, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: