Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Con bạch tuộc” – Kay Ryan

Kay Ryan (1945–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ Ruth Lilly năm 2004, giải Pulitzer cho thơ năm 2011, và Huân chương Nhân văn Quốc gia … Continue reading

April 26, 2021 · Leave a comment

“Ngọn” – Kay Ryan

Kay Ryan (1945–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ Ruth Lilly năm 2004, giải Pulitzer cho thơ năm 2011, và Huân chương Nhân văn Quốc gia … Continue reading

February 7, 2021 · Leave a comment

“Outsider Art” – Kay Ryan

Kay Ryan (1945–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ Ruth Lilly năm 2004, giải Pulitzer cho thơ năm 2011, và Huân chương Nhân văn Quốc gia … Continue reading

May 4, 2020 · Leave a comment

“Mất tượng trưng” – Kay Ryan

Kay Ryan (1945–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ Ruth Lilly năm 2004, giải Pulitzer cho thơ năm 2011, và Huân chương Nhân văn Quốc gia … Continue reading

April 9, 2020 · Leave a comment

“Nhung” – Kay Ryan

Kay Ryan (1945–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ Ruth Lilly năm 2004, giải Pulitzer cho thơ năm 2011, và Huân chương Nhân văn Quốc gia … Continue reading

June 23, 2019 · Leave a comment

“Một sự nghiện siêu việt cái vô dụng” – Kay Ryan

Kay Ryan (1945–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ Ruth Lilly năm 2004, giải Pulitzer cho thơ năm 2011, và Huân chương Nhân văn Quốc gia … Continue reading

October 13, 2018 · Leave a comment

“Sông Niagara” – Kay Ryan

Kay Ryan (1945–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ Ruth Lilly năm 2004, giải Pulitzer cho thơ năm 2011, và Huân chương Nhân văn Quốc gia … Continue reading

June 27, 2018 · Leave a comment

“Con dốc đứng” – Kay Ryan

Kay Ryan (1945–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ Ruth Lilly năm 2004, giải Pulitzer cho thơ năm 2011, và Huân chương Nhân văn Quốc gia … Continue reading

December 15, 2017 · Leave a comment

“Về bản chất của sự hiểu” – Kay Ryan

Kay Ryan (1945–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ Ruth Lilly năm 2004, giải Pulitzer cho thơ năm 2011, và Huân chương Nhân văn Quốc gia … Continue reading

July 18, 2017 · Leave a comment

“Sự im lặng” – Kay Ryan

Kay Ryan (1945–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ Ruth Lilly năm 2004, giải Pulitzer cho thơ năm 2011, và Huân chương Nhân văn Quốc gia … Continue reading

July 1, 2017 · Leave a comment

“Trứng” – Kay Ryan

Kay Ryan (1945–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ Ruth Lilly năm 2004, giải Pulitzer cho thơ năm 2011, và Huân chương Nhân văn Quốc gia … Continue reading

July 17, 2016 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.