Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sự im lặng” – Kay Ryan

kay ryan.png

Kay Ryan in Fairfax, California, in 1996

Kay Ryan (1945–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ Ruth Lilly năm 2004, giải Pulitzer cho thơ năm 2011, và Huân chương Nhân văn Quốc gia năm 2012, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ trong hai nhiệm kỳ từ năm 2008 đến năm 2010.

Sự im lặng

Sự im lặng không phải là tuyết.
Nó không thể mọc
dày thêm. Một ngàn năm
của nó mỏng
hơn cả tờ giấy. Nên
chắc hẳn chúng ta
đã sai cả
khi cảm thấy bị mắc kẹt
như lũ voi răng mấu.

Kay Ryan, “Silence,” Elephant Rocks: Poems (Grove Press, 1996).

Copyright © 1996 Kay Ryan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 1, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: