Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một sự nghiện siêu việt cái vô dụng” – Kay Ryan

kay ryan.jpg

Photo by Christina Koci Hernandez/AP

Kay Ryan (1945–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ Ruth Lilly năm 2004, giải Pulitzer cho thơ năm 2011, và Huân chương Nhân văn Quốc gia năm 2012, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ trong hai nhiệm kỳ từ năm 2008 đến năm 2010.

Một sự nghiện siêu việt cái vô dụng

—George Steiner, The Poetry of Thought

Không như công
việc của
hầu hết mọi người
bạn sẽ phải
rút chỉ qua
cây kim.
Nó sẽ là
một nhiệm vụ
cả đời, không
đơn giản:
cái lỗ kim trống
thì có thể đạt được—
có lẽ—nhưng
nó sẽ
cần
cái đường may giả
xứng đáng với
Penelope.

Kay Ryan, “Some Transcendent Addiction to the Useless,” from Parnassus: Poetry in Review. This poem was included in The Best American Poetry 2018.

Copyright © 2017 by Kay Ryan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 13, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: