Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Gửi lãng quên” – W. S. Merwin

ws merwin.jpg

Photo by Brian David Braun

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Gửi lãng quên

Nữ hoàng của đêm
với triều đại bắt đầu
trước đó
luôn luôn là trước đó
mẹ của cách
câu chuyện diễn ra
bài ca già hơn tiếng hát

bạn quét đi những bước chân tôi
sao tôi tìm được đường về đây
giờ thì không có đường trở lại
bạn thổi đi từ ngữ của tôi
mà tôi không nghe thấy bạn

bạn xóa đi những gương mặt
ngay cả của người sống
bạn đi lùi
ở bất cứ nơi nào bạn đi
mang ngày theo bạn
tất cả
thậm chí cả những ngày tôi tưởng
là mãi mãi an toàn

đấng tối cao của sự tự do kinh hoàng
O bạn với không đường nét
và không tận cùng
với gương mặt tôi không bao giờ thấy
hay bao giờ nhớ được
tôi yêu bạn được thế nào đây

trừ những khi bạn xuất hiện
trong một chút phốc đeo
những tấm mạng và chuyến tàu dài
của ký ức

giả dạng làm ký ức
vị nữ vương của ngày

W. S. Merwin, “To Forgetting,” Present Company (Copper Canyon Press, 2005). This poem was first published in The New Yorker (October 20, 2003 Issue).

Copyright © 2003 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 13, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: