Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Về bản chất của sự hiểu” – Kay Ryan

Kay Ryan.jpg

Kay Ryan at Edinburgh International Book Festival, August 2013 | Photo by Trevor Fountain

Kay Ryan (1945–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ Ruth Lilly năm 2004, giải Pulitzer cho thơ năm 2011, và Huân chương Nhân văn Quốc gia năm 2012, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ trong hai nhiệm kỳ từ năm 2008 đến năm 2010.

Về bản chất của sự hiểu

Giả sử bạn hy vọng
thuần hóa thứ gì đó
hoang dại và giữ
bình tĩnh và nhích từng phân
ngày qua ngày. Thậm chí
không thuần hóa mà chỉ
làm quen với nó.
Chuyện dần tiến triển.
Bạn có tiến bộ,
hiểu rằng
đó sẽ là một
quá trình dài lâu,
cảm nhận sự thay đổi
trong tóc và móng tay
mình. Nên thật là
lạ khi nó
tấn công: bạn tưởng
bạn đã có thỏa thuận.

Kay Ryan, “On the Nature of Understanding,” Erratic Facts (Grove Press, 2015). This poem was first published in The New Yorker (July 25, 2011 Issue).

Copyright © 2011 by Kay Ryan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 18, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: