Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Con bạch tuộc” – Kay Ryan

Kay Ryan (1945–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ Ruth Lilly năm 2004, giải Pulitzer cho thơ năm 2011, và Huân chương Nhân văn Quốc gia năm 2012, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ trong hai nhiệm kỳ từ năm 2008 đến năm 2010.

Con bạch tuộc

Con bạch tuộc có
tám cái gì đó.
Nếu là chân thì
thiếu mất toàn bộ
tay. Tự nhiên thường
mắc sai lầm trong
phân bổ. Bạn sẽ
nghĩ thế sẽ
khổ sở hơn. Quá
nhiều chân cao su với
những giác hút, quá nhiều bộ
răng chồng lên nhau:
một cái nút trong
xưởng kẹt bật hoặc tắt.
Đôi khi một cái bơm não
kẹt cho đến khi bộ não
được bơm có
một trăm lần sức
mạnh nó cần trong
tự nhiên. Làm thay đổi
bản chất. Một trăm
sinh vật khác
tập hợp lại trong một chuỗi
lợi ích chung
mà chúng đã không thể nhận thức
nếu không có trí thông minh kỳ lạ.

Kay Ryan, “The Octopus,” The New Yorker (June 4 & 11, 2012 Issue).

Copyright © 2012 by Kay Ryan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 26, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: