Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nhung” – Kay Ryan

KayRyan.jpg

Photo by Abby Brack/Library of Congress

Kay Ryan (1945–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ Ruth Lilly năm 2004, giải Pulitzer cho thơ năm 2011, và Huân chương Nhân văn Quốc gia năm 2012, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ trong hai nhiệm kỳ từ năm 2008 đến năm 2010.

Nhung

Có những
ngọn đồi bạn
khao khát
chạm:

mắt thấy như
nhung.

Quá nhiều thứ
mềm mại

sai
kích cỡ.

Kay Ryan, “Velvet,” Erratic Facts (Grove Press, 2015).

Copyright © 2015 Kay Ryan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 23, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: