Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ngọn” – Kay Ryan

Kay Ryan (1945–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ Ruth Lilly năm 2004, giải Pulitzer cho thơ năm 2011, và Huân chương Nhân văn Quốc gia năm 2012, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ trong hai nhiệm kỳ từ năm 2008 đến năm 2010.

Ngọn

Quá nhiều mưa
làm lung cây.
Trên đồi sồi đại thụ
ngã quỵ xuống đầu gối.
Bạn có thể chạm những phần
mà bạn không có quyền—
những chỗ chỉ chim
mới được bay vô.

Kay Ryan, “Crown,” Say Uncle (Grove Press, 2000). This poem was first published in The New Yorker (May 22, 2000 Issue).

Copyright © 2000 by Kay Ryan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 7, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: