Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Mất tượng trưng” – Kay Ryan

kay ryan

Kay Ryan, 2008 | Photo by Jennifer Loring

Kay Ryan (1945–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ Ruth Lilly năm 2004, giải Pulitzer cho thơ năm 2011, và Huân chương Nhân văn Quốc gia năm 2012, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ trong hai nhiệm kỳ từ năm 2008 đến năm 2010.

Mất tượng trưng

Với con rồng
mất nào cũng là
mất hết. Giấc ngủ
nó bị phá vỡ
nếu một
chiếc cốc
nạm ngọc
bị đánh cắp.
Vòng tròn
của nó
trong cái tổ
bằng vàng
đã bị
đứt đoạn. Không
mất nào là tượng trưng.

Kay Ryan, “Token Loss,” Erratic Facts (Grove Press, 2015).

Copyright © 2015 Kay Ryan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 9, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: