Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nếu sự thật là mồi câu, thì con người là cá” – Jane Hirshfield

salt cod.jpg

Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Tập thơ thứ chín của bà, Ledger, sẽ được Knopf xuất bản vào năm sau.

Nếu sự thật là mồi câu, thì con người là cá

Dưới mỗi nhà ga của cái thật,
một cái thật khác lấp lánh.
Và vì thế tình yêu của những cái ngăn kéo đáy giả
và những mỏ muối ở bên ngoài Kraków,
đi xuống và xuống mà không chìm.
Một người đàn ông làm hại vợ mình, con mình.
Anh nói, “Đây là lý do.”
Cô nói, “Đây là lý do.”
Đứa trẻ nói không gì,
nhìn cha mình dẫn đi.
Nếu sự thật là mồi câu, thì con người là cá.
Tất cả những mẩu xương mảnh của câu chuyện bị nuốt trọn,
hãy nghĩ về chúng.
Sắc trắng như cá tuyết muối của chúng trên sắc trắng.

Jane Hirshfield, “If Truth Is the Lure, Humans Are Fishes,” Come, Thief: Poems (Knopf, 2011). This poem was first published in The New Yorker (February 8, 2010 Issue).

Copyright © 2011 by Jane Hirshfield | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 10, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: