Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tốt” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Tốt

Tốt, rằng tôi đã bay qua em.
Tốt, rằng tôi đã dội với cả chính mình khi bầu trời trào ra khỏi mắt em.
Tốt, rằng tôi đã thấy ngôi sao của ai phát sáng trong đó –
Tốt, rằng dù sao tôi cũng đã không khóc.

Bởi giờ trong tai em rít lên giọng nói
đã điên cuồng đẩy tôi trước nó.
Và cái đã quật tôi, mưa,
giờ đẽo cho em một cái miệng
nói khi các ngôi sao co lại,
phùng lên khi những bầu trời lui đi.

Paris, 8 tháng 3, 1954

Paul Celan, “Gut,” Von Schwelle zu Schwelle (Deutsche Verlags-Anstalt, 1955).

Copyright © 1955 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 9, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: