Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bởi mi tìm thấy mảnh cùng cực” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Bởi mi tìm thấy mảnh cùng cực

Bởi mi tìm thấy mảnh cùng cực
trong làng mạc bỏ hoang,
các thế kỷ bóng nghỉ bên cạnh mi
và nghe mi nghĩ:

Có thể đúng
là ở đây hòa bình đã gọi lên hai dân tộc
từ các bình đất sét.

12 tháng 5, 1967

Paul Celan, “Weil du den Notscherben fandst,” Fadensonnen (Suhrkamp Verlag, 1968).

Copyright © 1968 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 12, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: