Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sau khi chịu đựng” – Czesław Miłosz

Czesław Miłosz (1911–2004) là nhà văn, nhà thơ, và dịch giả người Ba Lan. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1978 và giải Nobel văn chương năm 1980.

Sau khi chịu đựng

Giả thuyết phục sinh
Mà một nhà khoa học rút ra từ máy lượng tử
Dự đoán chúng ta trở lại với những địa điểm và những người thân thuộc
Sau một tỉ hoặc hai tỉ năm Trái đất
(Ở cõi ngoài thời gian tương đương với một khoảnh khắc).
Tôi mừng vì đã sống đủ lâu để chứng kiến sự thành thật của những dự đoán
Về một liên minh khả dĩ giữa tôn giáo và khoa học
Mà Einstein, Planck, và Bohr đã sửa soạn.
Tôi không quá coi trọng những huyễn tưởng khoa học
Mặc dầu tôi tôn trọng các tính toán và biểu đồ.
Điều tương tự đã được Tông đồ Phêrô diễn đạt ngắn gọn hơn
Khi ngài nói: Apokatastasis panton,
Sự đổi mới của vạn vật.
Tuy nhiên, nó có ích: có thể tưởng tượng
Rằng mỗi người có một cái mã thay vì sự sống
Trong một kho lưu trữ vĩnh cửu, siêu máy tính của vũ trụ.
Chúng ta phân hủy thành thối rữa, bụi, vi chất,
Nhưng cái mã hay bản chất ấy vẫn còn
Và đợi, cho đến khi cuối cùng nó nhận lấy xác thịt.
Ngoài ra, vì thân xác mới
Nên được tẩy sạch khỏi cái ác và bệnh tật,
Ý niệm Luyện ngục đóng góp vào phương trình.
Không khác là cái mà các tín hữu trong một nhà thờ miền quê
Lặp đi lặp lại trong hợp xướng, cầu xin sự sống vĩnh cửu.
Và tôi với họ. Không hiểu
Mình sẽ là ai khi thức dậy sau khi chịu đựng.

Czesław Miłosz, “After Enduring,” Facing the River, trans. author and Robert Hass (Ecco Press, 1995).

Copyright © 1994 by Czesław Miłosz | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 9, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: